ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

library

Συμβολές

 • Συμβολή στο βιβλίο «Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (2015)

Αρθρογραφία

 • Brown vs Entertainment Merchants Association: Ο «βίαιος ως προς τους ανήλικους» λόγος και η αποσαφήνιση του «εξονυχιστικού ελέγχου», περιοδικό «ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ», τεύχος 2/2011
 • Bobby vs Dixon: Τα Miranda Rights και πάλι στο Προσκήνιο, περιοδικό «ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ», τεύχος 2-3-4/2012 (σε συνεργασία με Ιωάννα Χαρχαλάκη)
 • Το Ηνωμένο Βασίλειο έξω από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου; Πώς γίνεται μια δημόσια συζήτηση, περιοδικό «The Books’ Journal», τεύχος 37 (2013)
 • Αρχαία σκουριά και σύγχρονες επενδύσεις. Περιβάλλον και ανάπτυξη σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Το παράδειγμα στις αποφάσεις ΣτΕ (ΕΑ) 398/2012 και 1170/2013, περιοδικό «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», τεύχος 5/2013
 • Μαθήματα εξ Αποστάσεως για την Ελευθερία του Λόγου: Σχόλιο στην Padrick, Obsidian vs Cox, δημοσιευμένο στο tsakyrakis.wordpress.com (2014)
 • Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας: Η Εσφαλμένη Λογική και τα Προβλήματα, περιοδικό «Διοικητική Δίκη», τεύχος 5/2016
 • Για μια Ευρύτερη Αντίληψη περί Προστασίας της Ελευθερίας της Έκφρασης στην Ελλάδα, περιοδικό «ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ», τεύχος 3-4/2016
 • Μια Ματιά στο Τελευταίο Μάθημα του Σταύρου Τσακυράκη: Δικαίωμα και Έννομο Συμφέρον, περιοδικό «ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ», τεύχος 3/2019
 • Η αναπάντεχη αξία του Συνταγματικού Δικαίου: Μια ιστορία από το CERN, δημοσιευμένο στο περιοδικό «ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ», τεύχος 4/2019 και στο www.constitutionalism.gr (2020)

Επιστημονικές Ομιλίες/Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

 • Ομιλία με τίτλο «Αρχαία σκουριά και σύγχρονες επενδύσεις. Περιβάλλον και ανάπτυξη σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Το παράδειγμα στις αποφάσεις ΣτΕ (ΕΑ) 398/2012 και 1170/2013» στο 5ο κοινό σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου - Ημερίδα Ομίλου Μάνεσης με θέμα «Η αντανάκλαση των νέων οικονομικών συνθηκών στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας», Ροβιές Ευβοίας (27-04-2013)
 • Ομιλία με τίτλο «Μια Ματιά στο Δρόμο με τα Αγκάθια: Η ελευθερία έκφρασης και η ελληνική οικονομική κρίση» στο 1ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Θεσμοί στην εποχή της κρίσης», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα (29,30-04-2014) (σε συνεργασία με Παναγιώτη Καποτά)
 • Ομιλία με τίτλο «Τα Περιβαλλοντικά Κριτήρια στις Δημόσιες Συμβάσεις» στην 1η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών του GPP4Growth, Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (30-05-2017)
 • Ομιλία με τίτλο «Ειδικά Νομικά Ζητήματα του Ελέγχου Προσφορών στις Δημόσιες Συμβάσεις» στην 2η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών του GPP4Growth, Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (20-06-2018)
 • Ομιλία με τίτλο «Νομικά Ζητήματα της Παραχώρησης του Θαλάσσιου Μετώπου των Πατρών» στην ημερίδα που συνδιοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών και η συντακτική ομάδα της Αχαϊκής Διοικητικής Νομολογίας με θέμα «Επιλεγμένα Ζητήματα Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου» (08-06-2018)
 • Ομιλία με τίτλο «Απευθείας Ανάθεση: Η Δικαιοσύνη ως Μέρος του Προβλήματος;» στο 6ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα «Το Δημόσιο Δίκαιο σε Αμηχανία – Κλασσικά Ζητήματα και Νέα Διλήμματα», Πάτρα (12,13-04-2019)
 • Ομιλία με τίτλο «Οι Πρόσφατες Αλλαγές του ν. 4412/2016» στην 5η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών του GPP4Growth, Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (27-06-2019)
 • Ομιλία με τίτλο «Μια Ματιά στο Τελευταίο Μάθημα του Σταύρου Τσακυράκη: Δικαίωμα και Έννομο Συμφέρον» στο Συμπόσιο στη Μνήμη του Σταύρου Τσακυράκη, Μόλυβος Μυτιλήνης (23, 24-08-2019)
 • Ομιλία με τίτλο «Νομιμότητα Όρων Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού» στην 6η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών του GPP4Growth, Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (20-09-2019)