Θωμάς Ν. Σταυρόπουλος

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Θωμάς Σταυρόπουλος αποφοίτησε το 2010 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2011 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου από τη Νομική Σχολή Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. To 2015 διατέλεσε Visiting Fellow στο Πανεπιστήμιο του Harvard στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής. Το 2018 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο του Δημοσίου Δικαίου με ειδίκευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πάλι από τη Νομική Σχολή Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2021 έγινε δεκτός για μεταδιδακτορική έρευνα από τον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της ίδιας Σχολής.

Από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα διατηρεί το δικηγορικό γραφείο "Θωμάς Ν. Σταυρόπουλος και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο" με έδρα την πόλη της Πάτρας. Το γραφείο έχει ως κύριο αντικείμενο εξειδίκευσης το διοικητικό δίκαιο και λειτουργεί με γνώμονα την επιστημονική εγκυρότητα και την καλή εξυπηρέτηση των εντολέων. Παρέχει νομική υποστήριξη ιδίως σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, προμηθευτές, εργοληπτικές επαγγελματικές οργανώσεις, αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς σε θέματα που σχετίζονται με την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, ενώ μετέχει σε συναφείς νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

Θωμάς Σταυρόπουλος Δικηγηγόρος
library
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Τομείς εξειδίκευσης

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων (έργα, προμήθειες, μελέτες)

 • Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (παροχή νομικών συμβουλών, ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές, προσυμβατικός έλεγχος, ένδικα βοηθήματα)
 • Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων (παροχή νομικών συμβουλών, ενστάσεις/διοικητικές προσφυγές, ένδικα βοηθήματα)
 • Διαφορές σχετικά με την άσκηση εργοληπτικής δραστηριότητας και την εφαρμογή συναφούς νομοθεσίας

Διοικητικές Κυρώσεις

 • Επιβολή προστίμων
 • Κυρώσεις με βάση ειδική διοικητική νομοθεσία

Δίκαιο Περιβάλλοντος

 • Αιγιαλός, παραλία, παλαιός αιγιαλός
 • Πράξεις χαρακτηρισμού δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, δασικοί χάρτες
 • Πράξεις περί την προστασία πολιστικού περιβάλλοντος (διατηρητέα, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι)
 • Οικοδομικές άδειες
 • Αυθαίρετα κτίσματα
 • ΑΕΠΟ

Εργατικό Δίκαιο / Δίκαιο Υπαλλήλων Δημοσίου - ΝΠΔΔ - ΟΤΑ

 • Διαδικασίες εξέλιξης/προαγωγής ιατρών ΕΣΥ, μελών ΔΕΠ ΑΕΙ-ΤΕΙ κ.α.
 • Διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ (ενστάσεις, ένδικα βοηθήματα)
 • Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης (προαγωγή, μετάταξη, απόσπαση, μετάθεση κ.ο.κ.)
 • Αναζήτηση δεδουλευμένων / μη καταβληθέντων μισθών / επιδομάτων

Δίκαιο Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων

 • Άρση αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρυμοτομικών βαρών

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

 • Επιδόματα
 • Διαφορές σχετικά με την εκτέλεση αποφάσεων σύνταξης
 • Καταλογισμός προστίμων, εισφορών, αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 • Ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων για ασφαλιστικές εισφορές
 • Διοικητική/αναγκαστική εκτέλεση

Φορολογικό - Τελωνειακό Δίκαιο

 • Καταλογισμός φόρων/προστίμων
 • Ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων για φορολογικές οφειλές
 • Επιβολή προστίμων λαθρεμπορίας
 • Επιβολή πολλαπλών τελών
 • Επιβολή δημοτικής φορολογίας (τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τέλη κατάληψης δημόσιων χώρων και διαφημίσεων κ.ο.κ.)

Δημοσιονομικό Δίκαιο

 • Προσυμβατικός έλεγχος δημοσίων συμβάσεων
 • Καταλογισμοί δημοσίων υπολόγων
 • Συνταξιοδοτικές διαφορές Ελεγκτικού Συνεδρίου

Υπερεθνικά Δικαστήρια

 • Εκπροσώπηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Καταγγελίες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΕΕ

Ποινικό Δίκαιο

 • Εκπροσώπηση προσώπων σε υποθέσεις με υπόβαθρο διοικητικής φύσης
 • Εκπροσώπηση δημοσίων υπαλλήλων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αδικήματα σχετικά με την υπηρεσία
 • Εκπροσώπηση σε υποθέσεις συκοφαντικής δυσφήμισης

Αστικό Δίκαιο

  Επικοινωνία

  Επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε την υπόθεσή σας.

  espa-banner